Zateplenidomu.cz | BYSTROŇ Group

zd chci zateplit dum

zd chci revitalizovat dum

zd chci si prohlednout reference

zd chci ziskat dotaci

Jste zde: Úvod Sanace a ochrana betonu Sanace a ochrana betonu

Sanace a ochrana betonu

Do této oblasti především řadíme sanace betonových konstrukcí balkónů a lodžií, kterou provádíme pouze odzkoušenými certifikovanými sanačními systémy, které jsou certifikovány jako celý sanační systém. Pomocí speciálních hmot provedeme hloubkové ošetření zkorodované výztuže, doplnění chybějících výtluků a novou povrchovou úpravu. Důležité v této oblasti je především používání materiálů k tomu určených, aby došlo ke spojení starých původních vrstev betonové konstrukce s novými vrstvami a tím i ke spolupůsobení konstrukce jako celku.

Při sanacích balkónů provádíme nové izolace proti vodě, pokládáme novou dlažbu, provádíme nové oplechování z kvalitních bezúdržbových plechů, vyrábíme a montujeme nové zábradlí vč. sušáků na prádlo.

Provádíme i sanace balkónových desek a rekonstrukce zděných zábradlí historických balkónů.

Technologický postup sanace betonových konstrukcí

sob_1Hmoty pro sanaci a ochranu betonu se používají vždy jako složky v daném sanačním systému jednoho výrobce. Konkrétní technologický postup určuje projektová dokumentace. Návrh technologie musí vycházet ze spolehlivě a prokazatelně zjištěného stupně porušení betonu, stanovení pevnosti betonu, stavu a krytí výztuže, přídržnosti a soudržnosti jednotlivých povrchových vrstev betonu.

 

 

1) Příprava podkladů

sob_2Podklad musí být zbaven prachu, nečistot a mastnot, ulpělé nečistoty je nutno důsledně mechanicky odstranit. Případné biotické napadení (plísně, řasy, houby apod.) je nutné odstranit. Nesoudržné, nepevné, mechanicky nebo chemicky narušené části podkladu, které mohou způsobit zejména snížení adheze následných vrstev, musejí být odstraněny (oškrábány, obroušeny, otlučeny nebo otryskány). Rozsah těchto prací je nutno volit úměrně k povaze zhoršené kvality podkladu. Stav obnažené ocelové výztuže železobetonových prvků je nutno odborně posoudit - zejména stanovit statické důsledky snížení účinného průřezu výztuže po odstranění případných korozních zplodin na jejím povrchu.

2) Ošetření ocelové výztuže - "Antikorozní nátěr"

sob_3Očištěný, odmaštěný a korozních zplodin zbavený povrch výztuže se opatří dvojnásobným antikorozním nátěrem, který má pasivační účinky na betonářskou ocel a výrazně zvýší adhezi následné vrstvy.

 

 

 

3) Ošetření betonu - "Adhézní spojovací můstek"

sob_4Mechanická pevnost betonu a adheze nové betonové vrstvy se zvýší nátěrem adhézním kontaktním můstkem.

 

 

 

 

4) Doplnění chybějící betonové vrstvy - "Reprofilace"

sob_5Po povrchovém obeschnutí adhezívního spojovacího můstku se chybějící objem betonu nahradí hrubou reprofilační maltou různé zrnitosti v závislosti na tloušťce doplňované vrstvy. Hmoty se nanášejí v jedné vrstvě stěrkováním nebo stříkáním, povrch lze urovnat nebo zahladit nerezovým hladítkem.

 

 

  

5) Vyhlazení povrchu

Reprofilovaný povrch lze lokálně nebo souvisle vyhladit štukováním reprofilačním štukem. Štukování se provádí na vytvrzený povrch nejdříve po 24 hodinách. Vytvrzená vrstva má jemně zrnitou strukturu povrchu. Je pružná a prodyšná pro vodní páru. Při vyhlazování lokálně reprofilovaných prvků nebo při předpokladu nehomogenních objemových změn podkladu se doporučuje stěrkovou vrstvu armovat vložením vhodné tkaniny.

6) Provedení konečné povrchové úpravy

sob_6Na vyhlazený povrch se provádí finální povrchová úprava barevným fasádním nátěrem nejlépe vysoce vodoodpudivým a zároveň paropropustným, odolným proti povětrnostním účinkům a proti znečištění a tvořící účinnou bariéru proti průchodu oxidu uhličitého a oxidu siřičitého do podkladu.

Provádíme i sanace balkónových desek a rekonstrukce zděných zábradlí historických balkónů.

Ocenění a čestná uznání

fasada_roku_2008_prvni_zilinska_thfasada_roku_2009_na_lani_novy_jicin_thfasada_roku_2010_inpark_thcestne_uznani_stavba_2010_inpark_thcestne_uznani_dum_roku_2010_inpark_th