Zateplenidomu.cz | BYSTROŇ Group

zd chci zateplit dum

zd chci revitalizovat dum

zd chci si prohlednout reference

zd chci ziskat dotaci

Jste zde: Úvod Sanace a ochrana betonu

Beton

Beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý slepenec. Nejčastějším druhem betonu je tzv. cementový beton, kde je pojivem cement a plnivem kamenivo; dalším materiálem pro výrobu je voda. Druhým často používaným druhem betonu je tzv. asfaltový beton, který se využívá k výstavbě asfaltových vozovek.

Betonářská výztuž

Betonářská výztuž, výztužná vložka, betonářská ocel, měkká výztuž jsou pojmy, se kterými se lze setkat při označení plných, většinou kruhových ocelových tyčí, které se vkládají do betonu za účelem zvýšení jeho únosnosti a snížení deformací, tedy výroby železobetonu.

Slangový výraz roxor, v současnosti používaný jako označení všech betonářských výztuží, bylo původně označení pro jeden typ profilu betonářské výztuže používaný od 30. do 50. let 20. století.

Druhů výztuží i betonářských ocelí se používalo za dobu stavění železobetonových konstrukcí nepřeberné množství. V dnešní době musí být výztuže používané v České republice v souladu s evropskými normami, stejně jako postupy pro navrhování a provádění železobetonových konstrukcí.

Cement

Cement je v nejobecnějím smyslu slova pojivem, látkou, která má schopnost tuhnout a vázat další materiály dohromady.

Kořeny slova "cement" sahají ke starověkým Římanům, kteří výraz "opus caementicium" používali pro zdivo podobné betonu, vyrobené ze směsi obsahující jako pojivo pálené vápno. Sopečný popel pucolan ve směsi páleným vápnem vytvářel hydraulické pojivo nazývané Římany "cementum", "cimentum", "cäment" a nakonec "cement".

V dnešním, užším smyslu slova je cement práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou tuhne a tvrdne. Jeho schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se využívá ve stavebnictví při výrobě betonových nebo maltových směsí.

Pojiva používaná ve stavebnictví se rozlišují na hydraulická a vzdušná.

Sanace a ochrana betonu

Do této oblasti především řadíme sanace betonových konstrukcí balkónů a lodžií, kterou provádíme pouze odzkoušenými certifikovanými sanačními systémy, které jsou certifikovány jako celý sanační systém. Pomocí speciálních hmot provedeme hloubkové ošetření zkorodované výztuže, doplnění chybějících výtluků a novou povrchovou úpravu. Důležité v této oblasti je především používání materiálů k tomu určených, aby došlo ke spojení starých původních vrstev betonové konstrukce s novými vrstvami a tím i ke spolupůsobení konstrukce jako celku.

Při sanacích balkónů provádíme nové izolace proti vodě, pokládáme novou dlažbu, provádíme nové oplechování z kvalitních bezúdržbových plechů, vyrábíme a montujeme nové zábradlí vč. sušáků na prádlo.

Provádíme i sanace balkónových desek a rekonstrukce zděných zábradlí historických balkónů.

Ocenění a čestná uznání

fasada_roku_2008_prvni_zilinska_thfasada_roku_2009_na_lani_novy_jicin_thfasada_roku_2010_inpark_thcestne_uznani_stavba_2010_inpark_thcestne_uznani_dum_roku_2010_inpark_th