Zateplenidomu.cz | BYSTROŇ Group

zd chci zateplit dum

zd chci revitalizovat dum

zd chci si prohlednout reference

zd chci ziskat dotaci

Jste zde: Úvod Poradna

Minerální vata

Minerální vata je rouno slisované z vláken minerálního původu. Vata se používá k tepelné, protipožární a zvukové izolaci.

Polystyren

Polystyren vzniká jako produkt polymerace styrenu.

Veřejnosti je nejvíce známý jako pěnový tepelně izolační polymerní materiál. Takový výklad významu slova „polystyren" je ovšem nedostatečný a neúplný. Polystyren je jedním z nejrozšířenějších tepelně zpracovatelných plastů, tzv. termoplastů. Objemem zpracování ho předstihují jen polyethylen, polypropylen a polyvinylchlorid (PVC).

Revitalizace

Revitalizace nebo-li znovuoživení, je ucelený souhrn pracovních operací, prodlužujících životnost stavby.

Znovuoživením Vašeho domu získáváte jednak bytový dům s novou, moderní fasádou a lepší ekonomikou provozu. Sníží se Vám náklady na vytápění domu a zlepší se celková tepelná pohoda.

Tepelný izolant

Tepelný izolant je látka, která špatně vede teplo, tzn. má nízkou tepelnou vodivost.

Veličina, která umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti. Tepelné izolanty mají nizký součinitel tepelné vodivosti.

Opakem tepelného izolantu je tepelný vodič.

Kontaktní zateplovací systémy

Kontaktní zateplovací systémy jsou způsobem vnějšího zateplení domů. Umožňují zachování původního rázu fasády (svrchní vrstvu tvoří omítka).

Výhodou kontaktních zateplovacích systémů je celistvé zateplení fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Tepelná izolace je u tohoto systému přímo spojena lepidlem a hmoždinkami s původním zdivem a omítkovou vrstvou.

Ocenění a čestná uznání

fasada_roku_2008_prvni_zilinska_thfasada_roku_2009_na_lani_novy_jicin_thfasada_roku_2010_inpark_thcestne_uznani_stavba_2010_inpark_thcestne_uznani_dum_roku_2010_inpark_th